globus Diatermia Globus DiaCare Tratamiento fascitis plantar x

Diatermia Globus DiaCare7000: Tratamiento de la fascitis plantar crónica con electrodos miofasciales